Поверителност

Защита на личните данни в dve.bg

Отговаряме напълно на новия регламент (GDPR)

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.В качеството си на администратор на лични данни ние отговаряме на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

1.Наименование „ДВЕ БГ“ ООД

2.ЕИК/БУЛСТАТ :203136541

3.Седалище и адрес на управление: гр. Варна ул.Прилеп 82

4.Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна ул.Прилеп 82

5.Данни за кореспонденция: гр. Варна ул.Прилеп 82

6.E-mail: edno@dve.bg

7.Телефон.: 0887405531